سه شنبه، ۱۹ اسفند ۱۳۹۹

دانلود رایگان مقاله تأثیر اقتباس فناوری اینترنت در مدیریت زنجیره تأمین بر مزایای استراتژیک و مزایا عملیاتی (مطالعه موردی: داروسازی کیمی دارو)

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید