پنج شنبه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۹

دانلود رایگان مقاله برآورد هزینه پروژه های عمرانی با استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) مطالعه موردی: شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید