پنج شنبه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۹

دانلود رایگان مقاله تولید فیش فینگر ماهی کپور سرگنده (Hypophthalmichthys nobilis) با قابلیت تغییر طعم از طریق ریزپوشانی عصاره مرغ و گوشت قرمز

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید