شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

دانلود رایگان مقاله بررسی تاثیر ارتفاع ساختمان بر رفتار دیوارهای برشی مزدوج تحت لنگر خمشی و اثر توام لنگر خمشی و نیروی محوری

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید