چهار شنبه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

دانلود رایگان مقاله بررسی نقش سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS) و سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS) در بلوغ مدیریتی سازمانی پروژه های بزرگ عمرانی و تاثیر بکارگیری آن ها بر موفقیت مدیران پروژه در صنعت ساخت و ساز (مطالعه موردی: پروژه های بزرگ عمرانی استان البرز)

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید