دوشنبه، ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

دانلود رایگان مقاله بررسی تاثیر مولفه قائم حرکات زمین در حوزه نزدیک گسل بر عملکرد لرزه ای سازه بتنی با سیستم دوگانه ی قاب خمشی و دیوار برشی بتنی

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید