پنج شنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۹

دانلود رایگان مقاله Identification and Classification of the Organizational Resiliency Factors in the Construction Industry: Focused on the Organization’s Project Portfolio

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید