سه شنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۹

دانلود رایگان مقاله بررسی تاثیر طراحی ارزش پیشنهادی به کارکنان در مدل های کسب و کار ایرانی با رویکرد مقایسه برترین ها

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید