سه شنبه، ۱۹ اسفند ۱۳۹۹

دانلود رایگان مقاله زیست چینه نگاری مرز پالئوژن نئوژن در برش سگتلو، شمال خوی (حوضه پیش کمانی سنندج سیرجان) براساس فرامینیفرهای پلانکتون

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید