شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹

دانلود رایگان مقاله مطالعه رسوبات کرتاسه فوقانی و تعیین حوادث زیستی بر مبنای نانوفسیل های آهکی در برش جنوب قیر (جنوب شرق شیراز)

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید