یک شنبه، ۳ مرداد ۱۴۰۰

دانلود رایگان مقاله بررسی و مقایسه ی معماری های امنیتی رایانش ابری در راستای ارائه راهکارهایی جهت توسعه سازمان های امنیتی

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید