پنج شنبه، ۲۶ فروردین ۱۴۰۰

دانلود رایگان مقاله ارائه ی یک مدل چند معیاره فازی، برای شناخت و اولویت بندی هوشمند سازی ارکان یک سازمان در شرایط عدم قطعیت

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید