یک شنبه، ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

مقاله Gold(III) chloride (HAuCl4·3H2O) in PEG: A new and efficient catalytic system for the synthesis of functionalized spirochromenes

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید

 قیمت : رایگان

 تعداد بازدید : ۹۵۶

آخرین مطالب وبلاگ