شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

مقاله برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفت چندقلوزایی در گوسفند نژاد مهربانی با مدل آستانه ای

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید

 قیمت : رایگان

 تعداد بازدید : ۶۵۷

آخرین مطالب وبلاگ