دوشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

مقاله Yeast extract promotes phase shift of bio-butanol fermentation by Clostridium acetobutylicum ATCC824 using cassava as substrate

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید

 قیمت : رایگان

 تعداد بازدید : ۴۱۸

آخرین مطالب وبلاگ