پنج شنبه، ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

مقاله متوقف شدن روند آندوسیتوز کانال پتاسیمی (ROMK2 (Kir1.1b در اثر موتاسیون S362A در غشاء اووسیت ها Xenopus laevis

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید

 قیمت : رایگان

 تعداد بازدید : ۳۱۹

آخرین مطالب وبلاگ