پنج شنبه، ۲۶ فروردین ۱۴۰۰

مقاله بررسی تاثیر عوامل انسان فزاری و سازمان افزاری بر توسعه پایدار صنعت گردشگری بر اساس سند تلفیقی برنامه چهارم توسعه (مطالعه موردی شهر کرمانشاه)

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید

 قیمت : ...

 تعداد بازدید : ۳۲۷

آخرین مطالب وبلاگ
آخرین تقویم های کنفرانس