دوشنبه، ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

مقاله تعیین روابط علّی بین عوامل موثر بر توسعه خوشه های صنعتی با استفاده از DEMATEL فازی و ANP فازی (مطالعه موردی: خوشه های صنعتی شهر تبریز)

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید

 قیمت : رایگان

 تعداد بازدید : ۲۰۵

آخرین مطالب وبلاگ
آخرین تقویم های کنفرانس