• دیالکتیک علم و ارزش (بررسی دیدگاه های گوناگون با تاکید بر اندیشه ماکس وبر)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/03/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/03/30
  • تعداد بازدید: 541
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله حاضر با مقدمه ای برای مفهوم شدن بحث آغاز می شود. سپس به بیان دیدگاه وبر در این رابطه پرداخته و دو مفهوم گزینش مبتنی بر ارزش و روش های فارغ از ارزش شرح داده و دلایل مطرح کردن آن ها از سوی وبر بیان شده است. مقاله به تحلیل استدلال های مهم درباره استقلال علم از ارزش پرداخته و در مقابل دیدگاه های مخالف آن ارائه گردید. در نهایت نیز دسته بندی ای از دیدگاه ها مختلف نسبت به علم و ارزش انجام گرفته و نتیجه گیری ارائه شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها