اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • مقایسه توان اکولوژیک استان های خراسان رضوی و خراسان جنوبی برای کاربری کشاورزی به روش (ahp) با کاربری فعلی اراضی منطقه

  کلمات کلیدی :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/05/08
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/05/08
  • تعداد بازدید: 323
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  یکی از مهم ترین اقدام ها در جهت رسیدن به توسعه و کشاورزی پایدار، بهره برداری از اراضی متناسب با توان و ظرفیت شان است. در این مقاله ابتدا توان اراضی استان های خراسان رضوی و خراسان جنوبی برای کاربری کشاورزی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (ahp) محاسبه گردید. با توجه به هدف پژوهش ابتدا سلسله مراتب فرایند ارزیابی تشکیل شد و وزن معیارها و شاخص ها بدست آمد. سپس شاخص ها به نقشه تبدیل شدند و در نهایت در محیط (gis) نقشه نهایی توان کشاورزی تهیه گردید. در نهایت با توجه به نقشه کاربری اراضی فعلی منطقه مورد مطالعه و تفریق آن از نقشه توان به دست آمده، مناطقی که به درستی تحت کاربری کشاورزی هستند مشخص گردیده است. 3362888 هکتار از منطقه مورد مطالعه در حال حاضور دارای کاربری کشاورزی آبی و دیم می باشد و نیز در نقشه توان بالقوه در طبقه مطلوبیت بالا قرار گرفته است، این عدد نشان می دهد این میزان در منطقه دارای کاربری مناسب بوده و از توان سرزمین به درستی استفاده می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها