• بررسی اشکالات پیاده روها در معابر شهری کلان شهر تهران و ارائه راهکار

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/02/22
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/02/22
  • تعداد بازدید: 1396
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  پیاده روها نیز همانند بسیاری از جنبه های زندگی شهری، دارای ساختار اجتماعی و فیزیکی خاص خود هستند مسیر پیاده تجلی گاه حیات مدنی شهر و محل رخداد وقایع و فعالیت های اجتماعی شهروندان درزندگی و حیات شهری است. امروزه پیاده روها استانداردهای لازم را ندارند و فضای پیش بینی شده برای عبور با حجم تردد آنان متناسب نیست، عدم احداث پیاده رو استاندارد و مناسب، چیدمان غیر اصولی صندوق های پست، سطل های زباله، حتی دپوی مصالح ساختمانی در مسیر پیاده روها، موانع متعددی را بوجود آورده و رفت و آمد عابران را مختل کرده است. از این رو طراحی درست و گسترش آن نه تنها باعث غنی تر شدن زندگی اجتماعی و فرهنگی می شود، بلکه باتوجه به پیچیدگی ها و مسائل حمل و نقل شهری گامی درجهت حل معضلات ترافیکی و ترددی برمی دارد و شهرها را به سوی حمل و نقل انسان محور سوق می دهد. باوجود این که پیاده روی عمده ترین طرز جابجایی افراد در داخل شهرهاست، نیازهای اساسی پیاده ها درهمه جا نادیده می گیرند و برای طراحی صحیح و نگهداری درست مسیرهای پیاده توجه نمی کنند. پژوهش حاضر با بررسی و مقایسه و بازدید میدانی از اشکالات طراحی و اجرایی پیاده روها در معابر شهری کلان شهر تهران و ارائه راهکارها انجام شد و با متخصصین و کارشناسان که جامعه آماری پژوهش را تشکیل میدادند مصاحباتی بعمل آمد و پس از بررسی و تحلیل صورت گرفته از تکنیک ahp در محیط نرم افزار expert choise استفاده شد. یافته های پژوهش برای اشکلات شناسایی شده پیاده روهای کلان شهر تهران در قالب چهار گروه موانع، مسائل فنی و اجرایی پیاده رو، سدمعبر و تاسیسات، بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها