• تحصیل تمام وقت زوجه و تأثیر آن بر نفقه

  نویسندگان :
  کلمات کلیدی :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/05/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/05/15
  • تعداد بازدید: 609
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تحصیل یکى از مهم ترین فعالیت هاى اجتماعى زنان است که بخش گسترده و مهمى از زندگى خانوادگى آنان را متأثر مى سازد؛ زیرا، سرشت تحصیل اقتضا مى کند افزون بر وقتى که براى حضور در کلاس صرف مى شود، زمانى نیز براى انجام تکالیف، تحقیق و پژوهش اختصاص یابد. این یعنى هنگامى که خانم از کلاس به منزل بازمى گردد، باز هم بخشى از توجه و وقتش صرف تکالیف و کارهاى محوله مى شود. از آن جا که بحث تحصیل زنان به طور جدى در چند سال اخیر و با تغییر وضع اجتماعى و فرهنگى جوامع مطرح شده است، در میان کتاب هاى حقوقی معاصر نوشته اى که بتواند راهکار روشنى درباره اثر تحصیل تمام وقت زوجه بر نفقه او عرضه کند به دست نیامد. تنها در برخى کتاب ها به جنبه هاى محدودى از موضوع تحصیل زنان پرداخته شده است. بنابراین، نگارنده در بهره مندى از منابع دست اول محدود بود و بیشتر به مقالات و کتاب های متأخرى که درباره خانواده و زن مطلب نگاشته اند، رجوع کرده است. هر چند این مسئله مانع از پیگیرى موضوع در منابع دینى و فقهی نشد. این نوشتار در آغاز به معرفى بنیادى ترین حقوق یک زن مى پردازد. پس از آن، در قالب ارزش هاى اخلاقى به بررسی جایگاه تحصیل زنان از بعد حقوق و اجتماعی پرداخته، سپس مفهوم و مبانی تعلق نفقه به زوجه را مورد مطالعه قرارداده تا در نهایت تأثیر تحصیل تمام وقت را بر نفقه زوجه مورد تحلیل قرار دهیم.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها