• لالایی مادران، هویت ساز کودکان

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/10
  • تعداد بازدید: 837
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هویت عبارت است از مجموعه خصوصیات و مشخصات اساسی اجتماعی، فرهنگی، روانی، فلسفی، زیستی و تاریخی که به رسایی و روایی برماهیت یا ذات گروه، به معنای یگانگی یا همانندی اعضای آن بر یکدیگر دلالت کندوآنان را در یک ظرف زمانی و مکانی معین، به طور مشخص قابل قبول و آگاهانه از سایرگروهها و افراد متعلق به آنها متمایز سازد. مسئله "هویت" سابقه ای به بلندای تاریخ بشریت دارد.ولالایی ها به عنوان ترانه های عامیانه ای که به صورت شفاهی نسل به نسل منتقل شده اند، نخستین گام آشنایی کودک با شعر و موسیقی است. لالایی ها در زمان های بسیار دور پدید آمده‏اند؛ اگر بگوییم همزاد بشرند یاوه نگفته ایم. زیرا این آوازهای شیرین، ناب‏ ترین و زلال‏ ترین پیوندهای مهرورزی مادر و کودک را باز می تابند و این مهرورزی ها، بی‏هیچ گمانی، از نخستین کودک و نخستین مادر آغاز شده است، در جویبار زمان جاری شده و تا به امروز پیش آمده است از پنجره ی لالایی ها، به سادگی، می توان به درون خانه ی دل جامعه راه یافت و آرزوها و خواسته های جامعه را بازشناخت. هدف از پژوهش حاضر تحلیل مضامین لالایی هاو کشف کارکردها و تاثیرات لالایی در هویت بخشی کودکان  است. یافته های پژوهش در دوبخش عرضه گردیده است. در بخش نخست به مفاهیم مرتبط با ساختار و مضامین  لالایی و در بخش دوم به کارکرد و تاثیر لالایی ها در هویت بخشی کودکان پرداخته شده است. و مدعی است که لالایی ها در شرایط زمانی کارکردهای پنهانی داشته است. اول، فضای اعتراض از فضای سیاسی جامعه ایجاد نموده است؛ دوم، شرایطی برای گفت و شنود و بیان خواسته ها و به عبارت بهتر، تسهیل روابط، مهیا ساخته است؛ سوم، فضایی برای تخلیه فشار ساختاری و روانی موجود فراهم آورده است. لذا باتوجه به نوع کارکردهای لالایی ها، درمجموع می توان لالایی ها را به مثابه رسانه ای جهت هویت بخشی کودکان  دانست.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها