• تحلیل تغییرات سطح ایستابی آب های زیرزمینی دشت ماهیدشت کرمانشاه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/06/12
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/06/12
  • تعداد بازدید: 444
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در سالهای اخیر، روند استفاده از منابع آب زیرزمینی به دلایل مختلف صنعت افزایش یافته است و به همین دلیل مدیریت منابع آب به ویژه آب های زیر زمینی، اهمیت زیادی دارد. بررسی تغییرات منابع آب زیرزمینی در برنامه‏ریزی و مدیریت پایدار منابع آب هر منطقه از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این تحقیق، به بررسی روند تغییرات سطح ایستابی آبخوان دشت ماهیدشت کرمانشاه مورد با استفاده از روش آمار پرداخته شده است. در این پژوهش متناسب با موقعیت منطقه شروع به جمع آوری داده ها از ادارات مربوطه استان گردید. به این منظور اطلاعات مربوط به سطح آب چاه های منطقه در طول بازه 1377 تا 1394 تهیه گردید. سپس به منظور بررسی روند تغییرات زمانی سطح آب در منطقه از روش خطی و رگرسیون سهمی درجه 4 استفاده گردید. نتایج این پژوهش که در یک بازه زمانی 16 ساله می باشد نشان می دهد که سطح آب چاه های منطقه در بازه زمانی مورد مطالعه افت داشته است. که البته روند روند تغییرات عمق آب کاملا یکنواخت نبوده و همواره دارای نوساناتی بوده است.  از این رو این امر لزوم مدیریت صحیح و داشتن برنامه ی مشخص را جهت استحصال منابع به خوبی روشن می سازد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها