• ارتباط بین ارزش نهایی نگهداشت وجه نقد، سرمایه گذاری بیش از حد و حاکمیت شرکتی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/10
  • تعداد بازدید: 528
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  نگهداری اقتصادی وجه نقد و مدیریت آن یکی از عوامل تأثیرگذار بر سودآوری و حداکثر رسانی ثروت سهامداران است. سرمایه گذاری کارآمد، مستلزم آن است که از یکسو، از مصرف منابع در فعالیت هایی که سرمایه گذاری در آن بیش تر از حد مطلوب انجام شده است، ممانعت شود و از سوی دیگر، منابع به سمت فعالیت هایی که نیاز بیش تری به سرمایه گذاری دارد، هدایت گردد بدون شک حاکمیت شرکت میتواند در این راستا نقش غیرقابل انکاری ایفا کند که هدف پژوهش حاضر نیز بر آن متمرکز شده است بدان منظور داده های 111 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی 5 سال (1390-1394) با کمک رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های تابلویی بررسی شده که نتایج حاکی از وجود رابطه معنی دار و منفی بین ارزش نهایی نگهداشت وجه نقد و سرمایه گذاری بیش ازحد است و چنین رابطه ای بین ارزش نهایی نگهداشت وجه نقد و حاکمیت شرکتی نیز مشاهده شد در ضمن حاکمیت شرکتی بر رابطه بین ارزش نهایی نگهداشت وجه نقد و سرمایه گذاری بیش از حد تأثیر معنی داری ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها