• تحلیل محتوای کتاب فارسی یازدهم چاپ سال 1397 به روش فرای و مک لافلین

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/09
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/09
  • تعداد بازدید: 1801
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در این پژوهش قصد داریم محتوای کتاب فارسی یازدهم چاپ سال 1397 را به روش های کمی تحلیل و بررسی کنیم. در این تحقیق از روش تحلیل محتوا برای ارزیابی و سنجش خوانایی کتاب فارسی یازدهم مطابق دو فرمول؛ فرای، لافلین استفاده شده است. جامعه آماری شامل کل کلمات و جملات موجود در متن کتاب فارسی یازدهم بود. نمونه آماری شامل 3 متن یکصد کلمه ای از بخشهای اول، وسط و آخر کتاب بودند که بصورت تصادفی ساده و طبقه ای انتخاب شده بودند. نتایجی که از این تحقیق به دست آمده به طور مختصر عبارتند از: در روش فرای نمونه اول بین دو خط 5 و 6 قرار دارد و تمایل بیشتری به خط 6 دارد و نمایانگر این است که متناسب با پایه ششم است و در نمونه دوم بین دو خط 5 و 6 قرار دارد و تمایل بیشتری به خط 6 دارد و نمایانگر این است که متناسب با پایه ششم است و در نمونه سوم میانگین بین دو خط 6 و 7 قرار دارد و تمایل بیشتری به خط 6 دارد و نمایانگر این است که متناسب با پایه ششم است بطور کلی طبق روش فرای این کتاب متناسب با پایه ششم است و نیاز به بازبینی و اصلاح دارد.طبق روش لافلین نمونه اول نشان میدهد که سطح خوانایی سنی و کلاسی نمونه مذکور 4 سال پایین تر از پایه ای است که کتاب در آن آموزش داده میشود. نمونه دوم نشان میدهد که سطح خوانایی سنی و کلاسی نمونه مذکور 3 سال پایین تر از پایه ای است که کتاب در آن آموزش داده میشود. نمونه سوم نشان میدهد که سطح خوانایی سنی و کلاسی نمونه مذکور 2 سال پایین تر از پایه ای است که کتاب در آن آموزش داده میشود. بطور کلی محاسبات انجام شده در روش لافلین نمایانگر این است که این کتاب بیشتر متمایل به پایه هشتم و نهم است تا یازدهم و نیازمند بازبینی و اصلاح است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها