جمعه، ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

مقاله کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در تخمین خواص پتروفیزیکی یکی از مخازن هیدروکربوری جنوب ایران

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید

 قیمت : رایگان

 تعداد بازدید : ۸۲

آخرین مطالب وبلاگ