• تأثیر استرس کاری حسابرسی بر کیفیت حسابرسی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/06/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/06/31
  • تعداد بازدید: 203
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تأثیر استرس کاری حسابرسی بر کیفیت حسابرسی

  مقدمه: به دلیل جدایی مدیریت از مالکیت و هزینه های نمایندگی، حسابرسی صورت های مالی و کیفیت گزارش حسابرسی موردتوجه استفاده کنندگان از صورت های مالی است. از آنجایی که سال مالی تعداد زیادی از شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار متمرکز بر پایان سال شمسی بوده، چهارماهه ابتدایی هرسال اوج ساعات و زمان کاری حسابرسان می باشد که به دلیل اعمال فشار کاری زیاد به ایشان استرس آن ها را نمی توان نادیده گرفت. استرس ناشی از حجم زیاد کار و محدودیت زمان منجر به کاهش کارایی و کیفیت حسابرسی می شود، بهعبارتیدیگر فشار زمانی ناشی از مشغله های فراوان حسابرس مانع از انجام صحیح فرایند حسابرسی شده و کاهش کیفیت حسابرسی را به دنبال دارد.

  روش پژوهش: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر استرس کاری امضاکنندگان گزارش حسابرسی بر کیفیت حسابرسی است. به همین منظور اطلاعات تعداد 337 شرکت طی سالهای 1388 تا 1395 جمع آوری و با استفاده از الگوی رگرسیون مبتنی بر داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است. استرس کاری بر اساس مجموع دارایی های شرکت هایی که صورت مالی آن ها توسط یک شریک یا مدیر فنی حسابرس در یک سال بررسی و امضاشده، محاسبه شده است.

  یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از اثر منفی استرس کار امضاکنندگان گزارش حسابرسی بر کیفیت حسابرسی بوده است. هم چنین یافته ها بیانگر این موضوع بوده که تأثیر منفی و معنادار استرس کاری امضاکنندگان گزارش حسابرسی بر کیفیت حسابرسی عمدتا در حسابرسی نخستین از یک مشتری مشاهده می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها