اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی اثربخشی گروه درمانی بر مبنای رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پذیرش بدون قید و شرط نوجوانان دختر در معرض روابط ناسالم و پرخطر با جنس مخالف

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/11/05
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/11/05
  • تعداد بازدید: 233
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی اثربخشی گروه درمانی بر مبنای رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پذیرش بدون قید و شرط نوجوانان دختر در معرض روابط ناسالم و پرخطر با جنس مخالف

  نوجوانی دورهای از رشد که هدف آن عبور و گذار از وابستگی به استقلال، رسیدن به خودمختاری و رسش (پختگی) است و در واقع پدیده ای چند بعدی شامل انتقال تدریجی و به عبارت دیگر دگردیسی شخصی از کودکی به بزرگسالی را شامل می شود. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی گروه درمانی بر مبنای رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد (act) بر پذیرش بدون قید و شرط خود نوجوانان دختر در معرض روابط ناسالم و پرخطر با جنس مخالف در محله های محروم شیراز بود.روش این پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود و جامعه ی آماری شامل کلیه نوجوانان دختر 14 تا 17 سال ساکن در محله های محروم شیراز در سال 97 بود. نمونه گیری از طریق روش نمونه گیری هدفمند انجام شد.

  نمونه آماری شامل 24 نفر از دانش آموزان دختر 14 تا 17 سال ساکن در محله های محروم شهرک سعدی شیراز بود که جهت دریافت خدمات آموزشی و مشاوره ای به موسسه مردم نهاد روشنای طلوع مهر شیراز واقع در همین شهرک مراجعه کرده بودند یا در مدارس خود در همین شهرک، در حین دریافت خدمات آموزشی و مشاوره توسط معلمان و مشاوران موسسه طلوع شناسایی شده بودند. بدین صورت که دختران در معرض روابط پرخطر و ناسالم با جنس مخالف، توسط مشاوران و معلمانی که طی دو سه سال در ارتباط با این دانش آموزان بودند، به محقق معرفی شدند. این افراد به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار داده شدند. گروه آزمایش 12 جلسه 70 تا 90 دقیقه ای آموزش گروهی بر مبنای رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد دریافت کرد و گروه کنترل هیچ آموزشی در این مدت دریافت نکرد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه پذیرش (بدون قید و شرط) خود چمبرلین و هاگا (2001) استفاده شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از روش تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان داد که گروه درمانی بر مبنای رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد، باعث افزایش و بهبود معنادار پذیرش بدون قید و شرط خود در نوجوانان دختر در معرض روابط پرخطر و ناسالم با جنس مخالف محله های محروم می شود. در نتیجه استفاده از گروه درمانی برمبنای رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد، جهت بهبود پذیرش خود برای دختران نوجوان در معرض روابط پرخطر و ناسالم با جنس مخالف در محله های محروم توصیه می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها