• نقش منابع وسیستم فناوری اطلاعات درمدیریت پروژه های نیروگاهی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/03/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/03/14
  • تعداد بازدید: 240
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  نقش منابع و سیستم فناوری اطلاعات درمدیریت پروژه های نیروگاهی

  اهتمام فزاینده کمپانی ها ودولت ها به حوزه فناوری اطلاعات، ناشی از اهمیت و میزان تاثیر قابل توجه ی است که هم بر محیط عمومی همه کمپانی ها (به طورعام) و هم بر فعالیت های مختلف سازمانها (به طور خاص) می گذارد. در کشورهای پیشرفته و صنعتی شده جهان، استفاده از فناوری اطلاعات وارتباطات ازلحاظ مزایای آن روز به روز گسترش می یابد، این درحالی است که کشورهای درحال توسعه را با مشکلات مختلفی مواجه می سازد. فناوری اطلاعات تغییراتی بنیادین در معاملات تجاری، قوانین و مقررات بازار، محیط رقابتی بازار واستراترژی های کلان پدید آورده است. فنآوری اطلاعات می تواند نفش بی بدلیل خودرا درپیش بردن استراتژی کلان پروژه های عظیم به نحوه احسن میسرسازد این مسئله درک مدیران ارشد سازمان ها درتاثیر قابل توجه را که فناوری اطلاعات می تواند روی موفقیت سازمان داشته باشد، افزایش داده وغیرقابل چشم پوشی است. پروژه فناوری اطلاعات فرآیند برنامه ریزی، سازماندهی و ترسیم مسئولیت تکمیل اهداف فناوری اطلاعات خاص سازمان ( it ) است.

  مولفه های همانند مدیریت هزینه ها و ریسک مالی و زمان انجام پروژه وارتباط بین آنها و یا سیستم فرهنگی افراد که الگوهای رفتاری مشخصه اعضای آن سازمان را منعکس می کند وچنین ویژگی های رفتاری بر نگرش ها و روش کار ودر نهایت پروژه تأثیر می گذارد. یک سامانه/سیستم اطلاعاتی مجموعه ای از مؤلفه های وابسته به هم است که با گردآوری، پردازش، ذخیره و توزیع داده های اطلاعاتی، از تصمیم گیری و کنترل در سازمان ها پشتیبانی می کند. این سیستم علاوه بر کمک کردن به ایجاد هماهنگی در انجام عملیات سازمانی، به مدیران و کارکنان سازمان ها کمک می کند تا مسائل سازمان را تحلیل یا شبیه سازی نمایند. دراین بین احتمالاً عوارضی وجود دارد که احتمال موفقیت پروژه را تحت تأثیر قرار می دهد. در این مقاله به بررسی و ارائه راهکارهایی در مدیریت پروژه نیروگاهی با رویکرد نقش سیستم های فناوری اطلاعات وتجربه های موفق آن در دو حوزه مدیریت منابع اطلاعاتی (irm) و سیستم جامع اطلاعاتی ( mts )ارائه می شود.همین طور ابزارهای ( pert )و( gantt )در"پروژه نیروگاهی "مورد بحث ونتیجه گیری قرار خواهد گرفت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها