جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
26 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : -
  تحصیلات : کارشناسی
  تعداد مقالات : 26 مقاله
  توضیحات : کارشناسی علوم تربیتی ،اداره آموزش و پرورش استان زنجان منطقه انگوران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : علوم تربیتی
  • گرایش : علوم تربیتی
  • تحصیلات : کارشناسی
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین ژورنال ها