جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
4 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه بیرجند
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 4 مقاله
  توضیحات : دانشیار تغذیه طیور، گروه علوم دامی دانشگاه بیرجند
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی کشاورزی
  • گرایش : علوم دامی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28