جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشجوی رشته مهندسی مالی و مدیریت ریسک دانشگاه علم و هنر یزد
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی صنایع
  • گرایش : مهندسی مالی
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها