جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : -
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : دانشجوی دکترا علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
  جزئیات بیشتر
  • رشته : علوم ارتباطات اجتماعی
  • گرایش : علوم ارتباطات اجتماعی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین رویدادها