جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
3 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 3 مقاله
  توضیحات : کارشناس ارشد آموزش مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  جزئیات بیشتر
  • رشته : پزشکی
  • گرایش : مدارک پزشکی
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین ژورنال ها