شنبه، ۲۹ تیر ۱۳۹۸

ژورنال مهندسی عمران

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید
تعداد بازدید : ۳۲۷۵
هیات علمی

Dr. Xinqun Zhu, University of Western Sydney, Australia

Prof. Nikolaos Eliou, University of Thessaly, Greece

Dr. Weidong Wu, University of Tennessee - Chattanooga, United States

Dr. Rouzbeh Nazari, Rowan University, United States

Dr. Daniele Bocchiola, Polytechnic University of Milan, Italy

Prof. Dintie S. Mahamah S. Mahamah, St. Martin's University, United States

Dr. Jalil Kianfar, St. Louis University, United States

Dr. Srinivas Allena, Washington State University, United States

Prof. Marta Bottero, Polytechnic University of Turin, Italy

Dr. Michele Iervolino, Second University of Naples, Italy

Dr. Ricardo Monteiro, IUSS-Pavia, Italy

Dr. Ali Behnood, Purdue University, United States

Dr. Viviana Letelier González, University of the Frontera, Chile

Dr. Chris A. O’Riordan-Adjah, University of Central Florida

Dr. Paola Antonaci, Polytechnic University of Turin, Italy

Dr. Jiliang Li, Purdue University North Central, United States

Dr. Saeed Khorram, Eastern Mediterranean University, Cyprus

Dr. Jorge Leandro, University of Coimbra (Portugal), RUHR University Bochum, Germany

Dr. Tanya Igneva, University of ACEG, Bulgaria

Dr. Yasser Khodair, Bradley University, United States

Dr. Kartik Venkataraman, Tarleton State University, United States

Dr. Yaqi Wanyan, Texas Southern University, United States

Dr. Davorin Penava, University of Osijek, Croatia

Dr. Ali Behnood, Purdue University, United States

Dr. Sanjay Tewari, Louisiana Tech University, United States

Dr. Abigail Charest, Wentworth Institute of Technology, United States

Prof. Mohammad Mehdi Rashidi, Professor at Tongji University-Mechanical Engineering, China

Dr. Davide Dalmazzo, Polytechnic University of Turin, Italy

Dr. Mohammad Reza Najafi, Pacific Climate Impacts Consortium, University of Victoria, Canada

Dr. Davide Lo Presti, University of Nottingham, United Kingdom

آخرین مطالب وبلاگ
گلدفیش هایی رویایی
گلدفیش هایی رویایی

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۰۴/۲۴

دنیای خیالی پرتره های رسی
دنیای خیالی پرتره های رسی

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۰۱/۱۱

سال 1398 : 12 مقاله رایگان در روز
سال 1398 : 12 مقاله رایگان در روز

تاریخ ثبت : ۱۳۹۷/۱۲/۲۶

گلهایی ماورایی
گلهایی ماورایی

تاریخ ثبت : ۱۳۹۷/۱۲/۰۶

نیمکتهای شبه ماکارونی
نیمکتهای شبه ماکارونی

تاریخ ثبت : ۱۳۹۷/۱۰/۲۹

هنر تعاملی در مجسمه سازی
هنر تعاملی در مجسمه سازی

تاریخ ثبت : ۱۳۹۷/۰۹/۲۲