• استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد در ارائه الگوی مدیریت خلاقیت سازمانی و ارائه راهکار جهت بهبود

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/04/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/08/24
  • تعداد بازدید: 387
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09033845167

  هدف: یک سازمان که مشوق نوآوری است سازمانی است که دیدگاه­های ناشناخته به مسائل یا راه حل­های منحصر برای حل مسائل را ارتقاء می­دهد. نوآوری فرآیند کسب اندیشه خلاق و تبدیل به محصول و یک روش عملیاتی مفید است. با افزایش و تنوع تقاضای مشتری، پیشرفت‌های اخیر در فناوری سیستم‌های اطلاعاتی، رقابت جهانی و افزایش آگاهی عمومی، صنایع باید بیشتر بر مدیریت خلاقیت سازمانی تمرکز کنند. به طور کلی، ارزیابی خلاقیت سازمانی یک عنصر اساسی در برنامه ریزی، کنترل و تصمیم گیری موثر است. در این راستا، هدف این پژوهش رتبه بندی عوامل موثر بر خلاقیت سازمانی و افزایش سطوح آن در صنعت بیمه است.

  روش: رویکرد مورد استفاده، ماتریس تحلیل عملکرد-اهمیت (ipa) است. جامعه آماری پژوهش را صاحب نظران صنعت بیمه تشکیل می دهند. روش گردآوری داده ها، پرسشنامه و در نیمه دوم سال 1402 انجام شده است.

  یافته ها: در این پژوهش به دو سوال پاسخ داده شد. عوامل موثر بر خلاقیت سازمانی در صنعت بیمه چیست؟ و با توجه به عوامل فوق کدام عامل در اولویت اول قرار دارد؟ در نهایت عوامل موثر بر خلاقیت سازمانی در ماتریس اهمیت-عملکرد مشخص شده و پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت این صنعت ارائه شده است.

  نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج، خلاقیت سازمانی تحت تأثیر 14 عامل است. با استفاده از این نتایج، از طریق تحلیل ماتریسی ماتریس اهمیت عملکرد با استفاده از نرم افزار excel، این عوامل به منظور بهبود خلاقیت در سازمان و افزایش رقابت بررسی شدند. یافته ها نشان می دهد که از نظر خبرگان و فعالان دخلی در این صنعت، هنوز توجه به عوامل کلیدی خلاقیت سازمانی بجز برای عامل قوانین و مقرارت در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها