نشریه پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار || دوره سوم - شماره چهار
نشریه پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار || دوره سوم - شماره چهار
نشریه پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار || دوره سوم - شماره چهار
 • دوره ی سوم
 • شماره ی چهار
 • نوع انتشار : آنلاین
 • ترتیب انتشار : فصلنامه
 • تاریخ انتشار : 1402/04/13
مجله پژوهش در دین و سلامت || دوره دهم - شماره یک
مجله پژوهش در دین و سلامت || دوره دهم - شماره یک
مجله پژوهش در دین و سلامت || دوره دهم - شماره یک
 • دوره ی دهم
 • شماره ی یک
 • نوع انتشار : آنلاین
 • ترتیب انتشار : فصلنامه
 • تاریخ انتشار : 1402/01/30
فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی || دوره اول - شماره چهار
فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی || دوره اول - شماره چهار
فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی || دوره اول - شماره چهار
 • دوره ی اول
 • شماره ی چهار
 • نوع انتشار : آنلاین
 • ترتیب انتشار : فصلنامه
 • تاریخ انتشار : 1402/01/21
فصلنامه جهان نوین || دوره پنجم - شماره چهار
فصلنامه جهان نوین || دوره پنجم - شماره چهار
فصلنامه جهان نوین || دوره پنجم - شماره چهار
 • دوره ی پنجم
 • شماره ی چهار
 • نوع انتشار : آنلاین
 • ترتیب انتشار : فصلنامه
 • تاریخ انتشار : 1401/12/27
رویکردهای نوین در مهندسی عمران || دوره ششم - شماره سه
رویکردهای نوین در مهندسی عمران || دوره ششم - شماره سه
رویکردهای نوین در مهندسی عمران || دوره ششم - شماره سه
 • دوره ی ششم
 • شماره ی سه
 • نوع انتشار : آنلاین
 • ترتیب انتشار : فصلنامه
 • تاریخ انتشار : 1401/12/27
فصلنامه علمی منابع و سرمایه انسانی || دوره دوم - شماره چهار
فصلنامه علمی منابع و سرمایه انسانی || دوره دوم - شماره چهار
فصلنامه علمی منابع و سرمایه انسانی || دوره دوم - شماره چهار
 • دوره ی دوم
 • شماره ی چهار
 • نوع انتشار : آنلاین
 • ترتیب انتشار : فصلنامه
 • تاریخ انتشار : 1401/12/27
فصلنامه علمی تخصصی مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای || دوره سوم - شماره یک
فصلنامه علمی تخصصی مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای || دوره سوم - شماره یک
فصلنامه علمی تخصصی مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای || دوره سوم - شماره یک
 • دوره ی سوم
 • شماره ی یک
 • نوع انتشار : آنلاین
 • ترتیب انتشار : فصلنامه
 • تاریخ انتشار : 1401/12/27
آرمان پردازش || دوره سوم - شماره دو
آرمان پردازش || دوره سوم - شماره دو
آرمان پردازش || دوره سوم - شماره دو
 • دوره ی سوم
 • شماره ی دو
 • نوع انتشار : آنلاین
 • ترتیب انتشار : فصلنامه
 • تاریخ انتشار : 1401/12/27
فصلنامه پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع || دوره چهارم - شماره سه
فصلنامه پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع || دوره چهارم - شماره سه
فصلنامه پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع || دوره چهارم - شماره سه
 • دوره ی چهارم
 • شماره ی سه
 • نوع انتشار : آنلاین
 • ترتیب انتشار : فصلنامه
 • تاریخ انتشار : 1401/12/27
فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری || دوره چهارم - شماره سه
فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری || دوره چهارم - شماره سه
فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری || دوره چهارم - شماره سه
 • دوره ی چهارم
 • شماره ی سه
 • نوع انتشار : آنلاین
 • ترتیب انتشار : فصلنامه
 • تاریخ انتشار : 1401/12/27
مشاهده بیشتر
رویدادهای منتخب
دانشگاه ها
آخرین رویدادها
سیزدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
در حال ثبت نام
سیزدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
 • مهلت ثبت نام : 1403/02/20
 • شروع رویداد : 1403/02/26
زمان باقیمانده تا شروع رویداد :
دبیرخانه رویداد :
دبیرخانه دائمی رویداد
ششمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
در حال ثبت نام
ششمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
 • مهلت ثبت نام : 1403/01/10
 • شروع رویداد : 1403/04/13
زمان باقیمانده تا شروع رویداد :
دبیرخانه رویداد :
دبیرخانه دائمی رویداد
سومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار
در حال ثبت نام
سومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار
 • مهلت ثبت نام : 1402/01/10
 • شروع رویداد : 1403/04/13
زمان باقیمانده تا شروع رویداد :
دبیرخانه رویداد :
دبیرخانه دائمی رویداد
اولین کنفرانس ملی تحقیقات پیشرفته در مدیریت کارآفرینی و کسب و کارهای دانش بنیان
پایان یافته
اولین کنفرانس ملی تحقیقات پیشرفته در مدیریت کارآفرینی و کسب و کارهای دانش بنیان
 • مهلت ثبت نام : 1402/07/17
 • شروع رویداد : 1402/07/21
زمان باقیمانده تا شروع رویداد :
دبیرخانه رویداد :
دبیرخانه دائمی رویداد
نهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم پایه، مهندسی و تکنولوژی
در حال ثبت نام
نهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم پایه، مهندسی و تکنولوژی
 • مهلت ثبت نام : 1402/12/01
 • شروع رویداد : 1402/12/15
زمان باقیمانده تا شروع رویداد :
دبیرخانه رویداد :
دبیرخانه دائمی رویداد
ششمین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
در حال ثبت نام
ششمین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
 • مهلت ثبت نام : 1402/12/17
 • شروع رویداد : 1402/12/21
زمان باقیمانده تا شروع رویداد :
دبیرخانه رویداد :
دبیرخانه دائمی رویداد
سومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
در حال ثبت نام
سومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
 • مهلت ثبت نام : 1402/12/08
 • شروع رویداد : 1402/12/17
زمان باقیمانده تا شروع رویداد :
دبیرخانه رویداد :
دبیرخانه دائمی رویداد
دومین کنگره دانشجویان کشاورزی، دامپزشکی، محیط زیست و منابع طبیعی
در حال ثبت نام
دومین کنگره دانشجویان کشاورزی، دامپزشکی، محیط زیست و منابع طبیعی
 • مهلت ثبت نام : 1402/12/10
 • شروع رویداد : 1402/12/15
زمان باقیمانده تا شروع رویداد :
دبیرخانه رویداد :
دبیرخانه دائمی رویداد
دومین همایش ملی خانواده سالم، جامعه سالم
در حال ثبت نام
دومین همایش ملی خانواده سالم، جامعه سالم
 • مهلت ثبت نام : 1403/02/25
 • شروع رویداد : 1403/02/28
زمان باقیمانده تا شروع رویداد :
دبیرخانه رویداد :
دبیرخانه دائمی رویداد
هشتمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی
در حال ثبت نام
هشتمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی
 • مهلت ثبت نام : 1402/12/01
 • شروع رویداد : 1402/12/15
زمان باقیمانده تا شروع رویداد :
دبیرخانه رویداد :
دبیرخانه دائمی رویداد
مشاهده تمام رویدادها
ژورنال ها
رویدادها
مطالب وبلاگ
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها