جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
52 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه شاهد
  تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 52 مقاله
  توضیحات : دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مدیریت بازرگانی
  • گرایش : مدیریت صنعتی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/03/17
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها