سه شنبه، ۱۹ اسفند ۱۳۹۹

دانلود رایگان مقاله ارزیابی مدول الاستیسیته ی رزین اپوکسی پرشده با استفاده از تئوریهای موجود برای پیش بینی خواص الاستیسیته ی سیستم های محتوی پرکننده

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید