دوشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

دانلود رایگان مقاله بررسی تأثیرات تزریق بتن به پی برج کج شده ی ارگ کریم خان زند شیراز بر روی فرکانس غالب ارتعاش و شاخص آسیب پذیری آن با استفاده از اندازه گیری ریزلرزه ها

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید