سه شنبه، ۱۹ اسفند ۱۳۹۹

دانلود رایگان مقاله نقد و بررسی نظام فعلی کنترل و نظارت بر ساخت و ساز در واحدهای مسکونی و پیشنهاد الگویی مناسب برای آن با تاکید بر کاهش آسیب پذیری در برابر زلزله (نمونه موردی: شهر تهران)

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید