سه شنبه، ۱۹ اسفند ۱۳۹۹

دانلود رایگان مقاله مدلسازی عددی حرکت گهواره ای سازه های واقع بر پی های سطحی تحت اثر بارگذاری دینامیکی و بررسی میزان استهلاک انرژی در فصل مشترک خاک و پی با توجه به اثرات اندرکنش خاک و سازه

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید