دوشنبه، ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

دانلود رایگان مقاله بررسی تاثیر تونل های زیر زمینی بر عملکرد لرزه ای دره های U شکل با استفاده از روش عددی اجزای مرزی

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید