سه شنبه، ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

دانلود رایگان مقاله مقايسه ميزان موفقيت پالپوتومي با MTA‌(ساخت ايران) و فرموكرزول در دندان‌هاي مولر شيري كودكان 3-6 ساله مراجعه كننده به بخش كودكان دانشكده دندانپزشكي دانشگاه تهران در سال تحصيلي 83-1382

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید