دوشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

دانلود رایگان مقاله شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای پیش روی امکانات و تجهیزات فیزیکی مربوط به استقرار شرکت های دانش بنیان حوزه علوم انسانی در استان کرمانشاه بر اساس مدل Swot

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید