پنج شنبه، ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

دانلود رایگان مقاله مدل سازی زیستگاه گونه کل و بز (Capra aegagrus) با استفاده از روش ماکزیمم آنتروپی در شرق ایران

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید