پنج شنبه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۹

دانلود رایگان مقاله بررسی اثر حفاری های مربعی شکل بر ظرفیت باربری استاتیکی یک پی سطحی مربعی در خاک چسبنده-اصطکاکی

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید