یک شنبه، ۳ مرداد ۱۴۰۰

دانلود رایگان مقاله بررسی میزان چابکی سازمانی در دستگاه های اجرایی شهرستان یزد و رابطه آن با انواع ساختار سازمانی

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید