• رفتار ویژه سیمهای حافظه دار niti آستنیتی برای کاربردهای زلزله

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 886
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   در این مقاله رفتار مکانیکی آلیاژهای حافظه دار تحت چهار کمیت بنیادین: حد سفتی، انرژی کاهش یافته در هر سیکل، میرایی معادل و کرنش باقیمانده بررسی و توصیف شده است. همچنین حساسیت به دما و نرخ کرنش، اثر بزرگی کرنش و اثرات تغییر شکل ناشی از سیکلهای متوالی بارگذاری با جزئیات، تجزیه و تحلیل شده است. نتایج تجربی نشان داده که خصوصیات فوق الاستیک سیمها مقتضی و مناسب کاربردهای زلزله ای می باشد. با استفاده از این آلیاژها هدفهای تمرکز بخشیدن و اتلاف انرژی توسط ابزارها به سادگی حاصل می شود. علاوه بر این اثر عوامل مختلف در چارچوب کاربرد آنها در ابزارهای حفاظتی زلزله ای، سازگاری مناسب سیمهای فوق الاستیک برای کاربردهای عملی بررسی شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم